Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website te bezoeken op http://www.steawash.be, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en ermee akkoord te gaan dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk een kopie van het materiaal (informatie of software) op de Steamwash-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:wijzigen of kopiëren van de materialen;het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);enige software op de Steamwash-website proberen te decompileren of reverse-engineeren;verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; ofhet materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Steamwash worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op de Steamwash-website wordt geleverd op een 'as is'-basis. Steamwash geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.Verder geeft Steamwash geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen enkel geval zullen Steamwash of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op Steamwash's website te gebruiken, zelfs als Steamwash of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Steamwash is mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die verschijnen op de Steamwash-website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Steamwash garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Steamwash kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Steamwash doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Links

Steamwash heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Steamwash van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Steamwash kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en u onherroepelijk onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Generated by GetTerms.io

TOP